Muuttuuko puhetapasi vauvan jokeltaessa? Siitä voi olla lapselle hyötyä, tutkimus väittää

Tutkimuksen mukaan vauvan jokeltelu voi saada vanhemman juttelemaan lapselleen aiempaa yksinkertaisemmalla kielellä ja lyhyemmillä lauseilla. Se puolestaan saattaisi edistää vauvan kielellistä kehitystä.

Iloisena jokelteleva vauva sulattaa hetkessä vanhempiensa sydämen. Nämä hetket alkavat tulla tutuiksi, kun lapsi on keskimäärin kahden tai kolmen kuukauden ikäinen. Puolen vuoden ikään mennessä vauva yleensä jokeltelee lähiaikuisilleen, itselleen ja leluilleen.

Tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan vauvan jokeltelu voi muuttaa vanhemman kielellistä ilmaisua tavalla, jota hän ei välttämättä itse huomaa. Tutkimuksessa havaittiin, että pienokaisen jokeltelu sai vanhemmat puhumaan lapselleen tavallista yksinkertaisemmalla kielellä. Näissä tilanteissa vanhemmat ilmaisivat itseään tavanomaista suppeammalla sanavarastolla, lyhyemmillä lauseilla ja yhden sanan vastaukset olivat yleisempiä kuin muulloin.

Hymyilevälle ja jokeltelevalle vauvalle on tärkeää, että vanhempi reagoisi hänen innostukseensa. Tutkijoiden mukaan jokeltelulla saattaa kuitenkin olla myös toinen, ehkä yllättäväkin, tehtävä.

– Lapset muovaavat oppimisympäristöjään sellaisiksi, että oppiminen on heille helpompaa, tutkija Steven Elmlinger toteaa.

Tällä Elmlinger viittaa vauvan kielelliseen kehitykseen. Cornellin yliopiston tutkijat pitävät mahdollisena, että jokeltelun avulla lapsi saisi vanhempansa juttelemaan hänelle puhumaan oppimisen kannalta erityisen tehokkaalla tavalla. Tutkimus ei silti osoita suoraa syy-seuraus-suhdetta näiden asioiden välillä.

Näin tutkimus tehtiin

Tutkimukseen osallistui 30 äitiä vauvansa kanssa. Lapset olivat yhdeksän ja kymmenen kuukauden ikäisiä.

Äidit ja vauvat tulivat kahtena peräkkäisenä päivänä tutkimuslaboratorion leikkitilaan, jossa oli leluja, lelulaatikko ja eläinten kuvia. Lapset saivat vapaasti ryömiä tilassa ja heidän ääntelynsä ja muu kielellinen ilmaisunsa nauhoitettiin. Tutkijat arvioivat myös äitien sanavaraston laajuutta ja lauserakenteita, kun nämä juttelivat vauvalleen. Osallistujien oleskelu tilassa kuvattiin videolle.

Tutkijoita kiinnosti, oliko vauvojen kielellisessä kehityksessä havaittavissa muutoksia ensimmäisen ja toisen päivän välillä. Tutkijoiden mukaan vauvat, joiden äidit olivat ensimmäisenä päivänä käyttäneet puhuessaan yksinkertaista kieltä ja suosineet lyhytsanaista ilmaisua, oppivat seuraavana päivänä muita nopeammin uusia äänteitä.

Vanhempien on tuskin kuitenkaan syytä stressata, miten heidän tulisi vastata vauvansa jokelteluun. Tutkijat muistuttavat, että jokelteluun vastaaminen tavalla tai toisella on tärkeintä.

– Jokeltelu on vauvojen sosiaalinen keino saada tietoa ympärillään olevilta aikuisilta, tutkija Michael Goldstein sanoo.

© pääkuva Unsplash, Carlos Martinez

Lähteet: Science Daily ja Mannerheimin lastensuojeluliitto

Seuraa Vauvavuosi.fi:tä Facebookissa ja Instagramissa!

Lue myös: Vanhemmat sopivat, etteivät eroa vauvavuoden aikana – ilmiön hyvät ja huonot puolet